top of page

Privacy policy

Nedan finner du vår privacy policy för GDPR.

Integritetspolicy

Inledning

Följande integritetspolicy har som syfte att du som lämnar dina personuppgifter via formulär på denna hemsida eller externa sidor som länkar till denna hemsida ska få information om hur Lindholm Doveson Psykologi AB ("Bolaget") hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna trygghet i att vi hanterar uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan tillämplig personuppgiftslagstiftning. Skulle du bli patient i den del av vår verksamhet som lyder under HSL kommer de uppgifter du lämnar efter att du blivit patient inom ramen för Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping att skyddas i enlighet med gällande sekretesslagstiftning för HSL och för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den information du lämnat här fram till att du blir patient hanteras i enlighet med ovan nämnda och denna integritetspolicy. Bolaget är ansvarigt för personuppgiftshantering. Bolagets organisationsnummer är 559376-2114. Vid frågor gällande Bolagets hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@legitimeradpsykolog.com

De typer av personuppgifter som behandlas är namn, e-post, ip-adresser, mobiltelefonnummer och de uppgifter du väljer att lämna via formulär på denna hemsida och externa sidor som länkar till denna hemsida. Dessa uppgifter förs inte vidare till tredje part utan ditt samtycke. Dina uppgifter hanteras för att Bolaget ska kunna administrera och erbjuda de tjänster som du intresserar dig för genom att fylla i formulär enligt beskrivningen ovan. Vidare behandlas din IP-adress för att kunna beivra eventuella missbruk och Bolaget kan då komma att lämna ut IP-adressen till polis- eller åklagarmyndighet samt även blockera dig ändamålsenligt för att skydda fortsatt missbruk. Du kan när som helst via e-post info@legitimeradpsykolog.com be att vi inte längre kontaktar dig via det mobilnummer eller den e-post du uppgivit i inskickade formulär. Dina personuppgifter kommer i första hand att behandlas inom EU/ESS men kan komma att överföras till länder utanför EU/ESS då Bolaget använder sig av eller kan komma att använda sig av tjänster som hanteras utanför EU/ESS. När bolaget inte längre har användning för dina personuppgifter kommer dessa att raderas. Du har vissa rättigheter, enligt lag, som du kan göra gällande mot Bolaget. Du finner information om dessa rättigheter i Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3-5. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna integritetspolicy (Privacy policy). Om så sker kommer detta att aviseras via e-post till dig personligen via den e-post du tillhandahållit Bolaget genom formulär enligt ovan.

bottom of page