top of page

Resultatinriktad psykologisk ledarcoaching

Det jag erbjuder är inte för alla. Du behöver bestämma dig för att ifrågasätta dig själv och de du leder. Du behöver bestämma dig för att gå emot rädslor. Jag har verktygen och jag har erfarenheten. Det enda jag kräver är din villighet och att du har en önskan att på allvar göra en förändring.

 

Du kommer att förverkliga dina visioner, må bättre än på länge och de du leder kommer att våga och vilja agera i linje med dina visioner och företagets mål.

Det jag erbjuder är en unik kombination av resultatinriktad psykologisk ledarcoaching. Jag vill arbeta tillsammans med dig som förstår både värdet av min unika kompetens och som är beredd att investera tid, energi och pengar i något som på riktigt kan förändra ditt liv. Jag vet att du kommer att nå dina mål, du kommer öka ditt välmående, din känsla av frihet och företagets omsättning. Det kommer vara livsförändrande inte bara för dig utan för de människor som står dig nära. Om du på allvar är beredd att göra en förändring – då är jag beredd att arbeta tillsammans med dig under 6 eller 12 månader.

Ledarcoaching av psykolog

Mitt coachingprogram bygger på avancerade psykologiska teorier och metoder förankrade i evidensbaserad kunskap och erfarenhet. Samtidigt är det hela mycket enkelt. Du har villigheten och visionerna. Jag har verktygen och erfarenheten att leda människor till förändring. Mitt coachingprogram är för ledare som vill ha resultat.

 

Jag tar lika mycket hänsyn till relation som prestation och utgår från människan som en tänkande, kännande och handlande varelse och företaget som ett nätverk av relationer. Relationer sker här och nu men de har också sitt ursprung i mönster som vi utvecklat i tidigare relationer och vi agerar ofta utifrån lösningar som vi lärt oss tidigare i livet men som kanske inte tjänar oss alltför väl i det sammanhang vi befinner oss i här och nu.

 

Den psykologiska kompetensen gör att jag i varje coachande situation kan anlägga ett psykoterapeutiskt perspektiv och hitta psykologiska förklaringar och lösningar till utmaningar där andra ledarcoacher kanske skulle köra fast.

Målgrupp

 • Du som är hög ledare på ditt företag eller entreprenör och egen företagare på ett företag som omsätter > 5 MKR.

 

 • Du som har resultatansvar och kan påverka både verksamheten och din personalgrupp.

 

 • Du som är villig att genomföra de förändringar som krävs för att verksamheten ska nå ökad omsättning, minskade kostnader, ökad effektivitet men också ökad trivsel och välmående hos dig själv, din familj och de du leder.

 

 • Du som upplever dig frustrerad i ditt professionella och privata liv. Du har kört fast eller känner att dina visioner blir motarbetade eller hindrade av omständigheter som du en längre tid har försökt förändra. Du känner dig stressad av andras ineffektivitet och frustrerad över att det saknas resultatfokus. Du oroar dig kanske över vad som händer i vår omvärld och hur det kommer att påverka dig, din familj och ditt företag. Du är bekymrad över den psykiska och fysiska hälsan hos flera av de du leder och kanske även hos dig själv.

Målet

 • Öka omsättningen samt välmåendet och känslan av frihet hos dig själv och de du leder.

 • Hitta din värderade riktning och undanröja det som hindrar dig att gå i den riktningen.

 • Tydliggöra dina visioner så att du rakt, tydligt och inspirerande kan kommunicera dessa till de du leder.

Upplägg

 • Coachingprogrammet pågår under 6 eller 12 månader.

 • Vi träffas inledningsvis under 2 timmar för att klargöra målen för vårt samarbete. Om du vill genomför vi ett antal psykologiska tester som kan utgöra en av grunderna till vår gemensamma förståelse av dig, dina styrkor och utmaningar.

 • Därefter får du ledarcoaching en gång varannan vecka (45-60 min / tillfälle). Fysiska möten eller videomöten. Fem fria coachande ”akutsamtal” per sms, mail eller telefon ingår också under året eller halvåret (ca 5-15 min / tillfälle).

 • Vi kommer att arbeta mycket konkret utifrån de mål vi klargjort och satt upp vid vårt första möte. Vi arbetar med ett tydligt resultatfokus utifrån det vi kallar beteendeeffektivisering men också utifrån en relationell utgångspunkt. Mellan samtalen utför du de uppgifter som krävs för att nå uppsatta mål.

Pris & kontakt

Pris

 • När du fyllt i formuläret nedan kan vi boka ett kostnadsfritt videosamtal eller ses för ett fysiskt besök (om geografin tillåter). Därefter tar vi ett gemensamt beslut om vi vill inleda ett samarbete. Under det samtalet får du mer information om upplägg och pris.

Formulär

Är du redo?

Välkommen att fylla i formuläret om du:

 

✅ Är chef på ditt företag eller entreprenör och egenföretagare

✅ Omsätter >5 MKR

✅ Är beredd att investera tid, energi och pengar på att öka ditt välmående och din omsättning

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
Boka Håkan

Tack för ditt meddelande. Vi hör av oss så snart som möjligt. Allt gott!

bottom of page